Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

inzynier
5134 7534
Reposted fromillidan illidan viaczeresnia czeresnia
inzynier

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viay-xcv-y y-xcv-y
inzynier
Reposted fromgruetze gruetze viajunior13 junior13
inzynier
0848 0833 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajackal jackal
inzynier
0836 82c1 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasucznik sucznik

June 13 2018

inzynier
4349 bd26 500
Reposted fromSanthe Santhe viaedhell edhell
inzynier
1776 7c25
Reposted frompiehus piehus viaMatalisman Matalisman
inzynier
6824 a51c 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamontak montak
inzynier
9564 92a7 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
inzynier
3355 b3a4 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
inzynier
3230 f9fd
Reposted fromyourgrammas yourgrammas viasucznik sucznik
inzynier
inzynier
inzynier
7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
inzynier
Reposted fromelegy elegy viasucznik sucznik
inzynier
Reposted fromherrkammer herrkammer viatfu tfu
inzynier
6089 6768
Reposted fromfungi fungi viaGantar Gantar
inzynier
9568 d485 500
Reposted fromplatypus-of-logic platypus-of-logic viaedhell edhell
inzynier
2440 92bc 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaankin ankin
inzynier
Reposted fromFlau Flau viaankin ankin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl